Diş Hekimi Derya Elik | Gömülü Diş Operasyonları - Tedaviler | Karşıyaka, Alaybey

Gömülü Diş Ameliyatı

Gömük dişler, alt ve üst çene anatomik yapısı düşünüldüğünde ciddi problemler yaratabilmektedir. Çoğu zaman hasta ağrıyla gelmektedir. Üst çenede bademciğe, kulağa vuran; alt çenede boğaza vuran ağrı bulunmaktadır. Gömülü dişler, yapılan ortodontik tedaviyi de olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Çoğu zaman dişleri öne doğru ittirmekte ve bu da nüks dediğimiz yeniden çapraşıklığa neden olmaktadır. Gömülü dişlerin üzerinde bazen dişeti ve çoğunlukla kemik yapısı olmaktadır. Hastayı uyuşturup lokal anesteziyle bu dişleri cerrahi operasyonlarımızla alabilmekteyiz.